ติดต่อเรา

บริษัท กาญ่า อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการติดต่อสอบถาม  ที่อยู่บริษัท

  99/133 หมู่บ้าน กัสโต้ วงแหวน-พระราม 5
  หมู่ที่ 13 ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัด นนทบุรี

  ข้อมูลการติดต่อ

  +66 95-025-8888

  info@kaya.co.th