ติดต่อเรา

บริษัท กาญ่า อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการติดต่อสอบถามที่อยู่บริษัท

99/133 หมู่บ้าน กัสโต้ วงแหวน-พระราม 5
หมู่ที่ 13 ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัด นนทบุรี

ข้อมูลการติดต่อ

+66 95-025-8888

info@kaya.co.th